Hoppa till innehållet

Uppdrag:Skogen

Trots att mängden träd ökar i Sverige blir andelen naturskog mindre och mindre. I kalhyggenas spår går kolsänkor och biologisk mångfald förlorade. I Uppdrag: Skogen åker våra ungdomar ut till urskogen i Tyresta Nationalpark för att prata om den svenska skogens egenskaper och värde. De träffar biologer, ekologer och klimat- och skogsspecialister för att lära sig om skogens ekosystem, svampar och våtmarkers funktion, och skogens viktiga roll i kampen mot klimatförändringarna.